Kontakty

Predajca

Názov:Extreme Computers
IČO:41964012
DIČ:1075515683
IČ DPH:SK1075515683
Mesto:Námestovo
PSČ:029 01
Adresa:Štefánikova 208/7
Telefón:0911 544 443
E-mail:obchod@extremecomp.sk
Kontakt:Dávid Vorčák
Žo-A/2005/05569

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 041/7632 130
Fax:
  • 041/ 7632 139